अमित आनन्द पहुँचि गेला काठमांडु

amit anand

नेपाल भूकंप राहत अभियान यात्रा पर आइ भोरे सिन्धुली बाजार सँ पहाड़क चढाइ पर चढैत – बाट-घाट मे भूकंप पीड़ितक हाल-चाल लैत मैथिल अभियानी आ स्वतंत्र पत्रकार लगभग एक घंटा पहिने काठमांडु पहुँचि गेला। एखन तुरन्ते हुनका संग बात भेला पर ओ मैथिल स्रष्टा धीरेन्द्र प्रेमर्षिक हात्तिवन स्थित आवास पर पहुँचबाक जानकारी करौलनि। सर्वप्रथम पशुपतिनाथक दर्शन करैत बगलमे एयरपोर्ट होइत आनन्द सीधे धीरेन्द्र प्रेमर्षिक आवास पर पहुँचबाक जानकारी करौलनि। बाट-घाट मे सब किछु लगभग सामान्य रहबाक बात आ घाटीक अन्दर एला पर लोक मे अफरातफरी आ संदेह सँ एम्हर-ओम्हर बेसी भागा-भाग करबाक प्रथम द्रष्ट्या अनुभव मैथिली जिन्दाबाद संग शेयर केलनि। एयरपोर्ट आर आसपास लोक सब कन्हा पर झोरा-झपटा टंगने कोहुना काठमांडु सँ बाहर निकलबाक उपक्रम मे लागल रहबाक बात सेहो कहलनि। पुरान मकान सबकेँ पूरा प्रभाव पड़ल अछि, नव मकान सब केँ कोनो खास नुकसानी नहि पहुँचबाक बात सेहो बतौलनि। दुपहरियाक भोजनोपरान्त प्रेमर्षिजी सहित पुन: राहत समीक्षा यात्रा पर काठमांडुक विभिन्न हिस्साक दौड़ा पर जेबाक जानकारी करौलनि। फोटो सहित किछु विशेष समाचार पठेबाक बात सेहो अमित आनन्द कहलनि।