बनगाँव (सहरसा) सँ प्रसन्न कुमार बनि गेला आइएएस – ऐच्छिक विषय मैथिली सँ

बनगाँव सहरसाक प्रसन्न कुमार खाँ मैथिली ऐच्छिक विषय राखिकय पास केला आइएएस परीक्षा - पेला ५७५वाँ रैंक

अमित आनन्द, महिषीधाम। जुलाई ४, २०१५. मैथिली जिन्दाबाद!!

prasanna kumarआइये प्रकाशित परिणाम अनुरूप कुल १२३६ उम्मीदवार केँ भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा मे उतीर्ण घोषित कैल गेल अछि। एहि मे मिथिलाक्षेत्रक दर्जनों उम्मीदवार केर उतीर्ण होयबाक सूचना भेटल अछि। विस्तृत जानकारी लेल प्रयासरत रहिते जानकारी भेटल अछि जे बनगाँव निवासी प्रो. अरुण कुमार खाँ जे राजेन्द्र मिश्र कालेज सहरसा मे प्राध्यापक सेहो छथि हिनक पुत्र प्रसन्न कुमार खाँ ५७५वाँ रैंक आनि आइएएस परीक्षा मे उतीर्ण कएलाह अछि। मैथिली केँ ऐच्छिक विषय राखैत हिनक सफलता सँ चारूकात प्रसन्नताक लहैर दौड़ि गेल अछि। सहरसा जिला मुख्यालय सँ लैत गाम-गाम धरि ई खबैड़ पसैर गेल अछि आ सब कियो एक-दोसर केँ बधाई दैत जिला, गाम आ मैथिलीक विशेष चर्चा करैत देखा रहला अछि। मैथिली जिन्दाबाद केर तरफ सँ सफल उम्मीदवार प्रसन्न कुमार केँ बधाई!!