वोटक लेल किछो करबाउ!

voting imageवोटक लेल किछो करबाउ!

देखियौ आयल फेर चुनाउ
चाही वोट छूछ नारा लगाउ
पाछूक बात बिसरिये जाउ
आगूक वादा झडी सजबाउ

मतदाताकेर जाति बुझाउ
जाति गुणे ओ वोट गनबाउ
सदन देश सब एके रंग
मैनजन डुगडुगी बजाउ

या बम मारू गोली लगबाउ
कोहुना लोकक मन फोडाउ
नेता माने बनियौटी केनाय
नोट लगाउ वोट खसबाउ

नियम सजिला तेना बनाउ
अपन भोगक भाग लगाउ
जनताक मूडी चूल्ही मुँहमे
अपन कूकर मौस पकाउ

सचिव गुरु बैदो तरसाउ
समाजमे गुन्डा मोछक ताउ
विकासक ठेक्का ओ भ्रष्टाचार
कमीशन धरि कूरी लगाउ

राजधर्म जन-जन फूटाउ
इतिहासोकेँ तोडिये भजाउ
जे मन लागय ओ टा नीति
चारू कात हरबिर्रो मचाउ

फूइसक नोर खुने बहाउ
सीटबीट चमचा बजबाउ
करू छिनरपन चोरी डाका
परिधान टा उज्जर लगाउ

मौका कहिया जे एहेन आउ
चौका छक्का तेहेन देखाउ
हाय रे वोट! सियारक कोट!
हड्ही-सुड्ही उमेदवारे दाउ

माँ कसम! बस जीति देखाउ
चैत-चैत चिक्कहि फँगबाउ
शान्तिक नाम अशान्ति फैलाउ
वोटक लेल किछो करबाउ।

हरि: हर:!!