मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी ……

रवीन्द्र भारती खजौली मधुबनी 

copy##

विनती करैय छी मिथिलावासी ,

मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी ।
गाम बिसरलौ, नाम बिसरलौ,
चौकी आ दलान बिसरलौ,
कन्सारक भुजल ओ भुजा,
जुडिशीतलक थाल बिसरलौ।
विनती करैय छी मिथिलावासी ,
मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी।
पाग बिसरलौ, पान बिसरलौ,
पोखरि, माछ, मखान बिसरलौ,
सामा चकेबा, साँझ, पराति,
विद्यापतिक ओ गान बिसरलौ।
विनती करैय छी मिथिलावासी ,
मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी ।
करकर करैत ओ तिलकोर,
मिठका तिलबा गुडक बोर,
गामक भोज अरू सरोकार,
कतहु कि भेटत सगरो संसार।
विनती करैय छी मिथिलावासी ,
मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी।
कतहु कमाबु कतहु खटाबु,
ओतहि मिथिलाक नाम बढाबु,
विद्यापति, माँ जानकीक गाथा,
गाबु आ सभके गाबि सुनाबु।
विनती करैय छी मिथिलावासी ,
मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी।
मिठगर बोली अपन मैथिली,
सब कियौ बाजु आउर बजाबु,
अपन मिथिला केर लाज बचाबु।
विनती करैय छी मिथिलावासी ,
मैथिली जुनि बिसरू मैथिल भाषी।
जय मिथिला। जय मैथिली