Mithilak Vikash Lel Delhi Me Dharna

हाथमे प्लेकार्ड संग माँग करैत मैथिल युवा

नव दिल्ली, मैथिली जिन्दाबाद, मार्च २०, २०१५.

हाथमे प्लेकार्ड संग माँग करैत मैथिल युवा
हाथमे प्लेकार्ड संग माँग करैत मैथिल युवा

मैथिल यूथ परिषद् द्वारा दिल्लीक जन्तर मन्तर पर मैथिल युवा सब सामूहिक धरना-प्रदर्शन करैत अपन पहिचान केँ संविधान द्वारा स्थापित करबाक माँगक संग वर्तमान गृहराज्य मे आर्थिक उपेक्षा प्रति केन्द्र सरकारक ध्यानाकर्षण लेल ज्ञापन देलक। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आर संस्कृतिक रक्षा – मूलत: यैह चारि माँगक संग केन्द्र तथा राज्य सरकारक ध्यानाकर्षण एहि धरनाक मुख्य उद्देश्य छल।