वैश्विक सिनेपटल पर मैथिलीक दस्तकः गामक घर

किसलय कृष्ण, समाचार सम्पादक । २२ अक्टूबर २०१९, मैथिली जिन्दाबाद ।

नहुँए नहुँए अग्रमुखी भ’ रहल अछि मैथिली सिनेमा । राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमे मैथिलीक चिर प्रतीक्षित आ व्यावसायिक फिल्म लव यू दुल्हिन दू टा पीवीआरमे अप्पन सफलतम धम्मक द’ कय आगूक तैयारीमे अछि । कहियो पटनाक मल्टीप्लेक्स सिनेपोलिससँ ललका पाग जे यात्रा आरम्भ कयने छल आ फेर मुम्बईया मल्टीप्लेक्समे लागल प्रीत अहाँ सँ केर कड़ीकेँ व्यावसायिक विस्तार देबामे टीम लव यू दुल्हिन सफल भ’ रहल अछि, जे सकारात्मक संकेत अछि, समीक्षाक कसबट्टी पर गप्प करबाक बेर नहि अछि एखन । दोसर दिस ठीक जहिया दिल्लीमे लव यू दुल्हिनक प्रदर्शन प्रारम्भ भेल ओहि दिन मुम्बईक पीवीआरमे प्रदर्शन आरम्भ भेल एकटा दोसर मैथिली फिल्मक…. गामक घर ।बतबैत चली विश्व स्तरीय मामी फिल्म फेस्टिवलमे विश्वक अनेक भाषाक स्तरीय फिल्म संग मैथिली फिल्म गामक घर केर चयन भेल जे विगत चारि दिनसँ मुम्बईक विभिन्न मल्टीप्लेक्समे प्रदर्शित त’ भइए रहल अछि, अन्तरराष्ट्रीय मिडियामे चर्चाक केन्द्रमे अछि । ई मैथिलीमे बनल लिकसँ हटिक’ अछि, एकरा मैथिलीक पहिल कला फिल्म कहल जाय त’ कोनो अतिशयोक्ति नहि होयत । किंग्स कालेज लन्दनसँ सिनेमाक पढ़ाई पूर्ण कय तेइस वर्षीय युवा निर्देशक अचल मिश्राक देल ई उपहार अछि मातृभाषाक प्रति, जे मैथिली सिनेमाकेँ विश्व सिनेमाक सङोरमे ठाढ़ करैत अछि । गाम घरक विलुप्त होइत संस्कृति आ पलायन टीस सिनेमाक केन्द्रीय कथ्य अछि । फिल्मकेँ वालीवुड केर अनेको नामचीन निर्देशक द्वारा प्रशंसा भेटब समस्त मिथिलावासी लेल गौरवबोधक विषय अछि । अभिनव, सोनिया झा, सत्येंद्र झा आदि फिल्ममे केन्द्रीय चरित्रसभकेँ जीवन्त कयने छथि । एखन मैथिली जिन्दाबाद दिससँ टीम गामक घरकेँ साधुवाद ।